Blog

Allerzielekleed: Samen met bewoners en naasten van het woon-zorg centrum Park Zuiderhout namen we de tijd om de initialen van alle overleden bewoners die zijn gestorven tijdens de Corona-periode te borduren. Sommigen zijn in eenzaamheid gestorven. Veel hebben een karige of helemaal geen uitvaart gehad. Het proces van borduren is een vorm van wachten, een aandachtig en geduldig stilstaan.